נוהל איסוף

נוהל איסוף מכלי משקה בפיקדון מבתי עסק
תאריך עדכון הנוהל: 1.9.23

תאגיד המחזור אסופתא, פועל במסגרת חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט, 1999 (להלן: "חוק הפיקדון").
מטרת הנוהל הינה הסדרת אופן ותדירות פינוי מכלי משקה כהגדרתם בחוק הפיקדון, כשהם ריקים ומסומנים מבית עסק כהגדרתו בחוק הפיקדון.

إجراءات الجمع

إجراءات جمع عبوات المشروبات المُلزمة برهنيّة من المصالح التجاريّة
تاريخ تحديث الإجراءات: 1.9.2023

يعمل اتّحاد إعادة التدوير "أسوفتا" في إطار قانون الرهنيّة على عبوات المشروبات لعام 1999 (فيما يلي: "قانون الرهنيّة")
تهدف هذه الإجراءات إلى ترتيب وتنظيم طريقة ووتيرة إخلاء عبوات المشروبات، كما هي معرّفة في قانون الرهنيّة، بحيث تكون فارغة ومعلّمة، من المصلحة التجارية كما هي معرّفة في قانون الرهنيّة

דילוג לתוכן