מיחזור

תאגיד האיסוף והמחזור אסופתא אוסף ומטפל בשלושת חומרי הגלם מהם עשויים מכלי המשקה:

לבקבוק זכוכית שלא ממוחזר לוקח כמיליון שנה להתכלות!

פחית משקה שאינה מגיעה למחזור מתכלה רק לאחר 250-500 שנה!

פלסטיק שלא ממוחזר מתכלה רק לאחר כ- 500 שנה!

תאגיד אסופתא מעבד את כלל מכלי המשקה בהתאם לאופי חומר הגלם ומעביר אותם למפעלי מחזור מורשים כדין.