למה אסופתא ?

הוקמה בשנת 2001

עבודה שוטפת מול המשרד להגנ"ס ומשרד הביקורת

ניסיון של 19 שנה כחברת האיסוף הגדולה בארץ

עמידה בביקורת המשרד להגנ"ס

ניסיון של 8 שנים בייצוג 120 יצרנים ויבואנים
הכולל: דיווחי מכירות, איסוף ומחזור

ניהול מערכת בקרה לוגיסטית שקופה
הכוללת: תיעוד כל משאית, דגימות, ספירה, סימון פיקדון

תשתית תחנות להשבת פקדון בפריסה ארצית
דמי הפיקדון בפריסה ארצית
צי רכבים המגיעים לכל נקודה בישראל

עבודה שוטפת עם מפעלי מחזור מובילים בעולם בכפוף לאישורים הדרושים ולנוהל פסולות ירוקות של משרד הכלכלה

דילוג לתוכן