אודות

תאגיד האיסוף והמחזור אסופתא נוסד בשנת 2001 עם חקיקתו של חוק הפיקדון. התאגיד מעניק שירותי איסוף, מחזור ודיווח לכ-130 יצרני ויבואני משקאות ונכנס לנעליו של יצרן/יבואן למילוי כלל חובותיו במסגרת חוק הפיקדון ולעמוד ביעדי החוק. התאגיד אוסף כ 150 מיליון מכלי משקה בשנה. האיסוף מתבצע באמצעות צי משאיות המגיעות לבתי אב, בתי עסק, מוסדות, מרכזי קניות, חברות וארגונים שונים, וכן באמצעות תחנות איסוף להשבת דמי פיקדון של התאגיד הפרוסות ברחבי הארץ.

מכלי המשקה הנאספים משונעים לאתר העיבוד של התאגיד הממוקם בצפון הארץ, שם עוברים המכלים תהליך מיון, עיבוד והכנה לפני שינועם למפעלי המחזור בארץ ובעולם. התאגיד שם לו למטרה לסייע ולהקל על יצרני ויבואני המשקאות ביישום החובות החלות עליהם במסגרת חוק הפיקדון לסייע ולהקל על יצרנים ויבואנים ביישום החובות החוקיות החלות עליהם במסגרת חוק הפיקדון תוך הנגשת המחזור לכלל הציבור.