תאגיד אסופתא אשר נוסד בשנת 2002 עם כניסתו לתוקף של  חוק הפיקדון-  הינו הגוף המוביל בארץ לאיסוף, מיון ומחזור מכלי משקה.

מדי שנה נאספים על ידי התאגיד כ- 100 מיליון מכלי משקה ברחבי הארץ.

לתאגיד 60 תחנות איסוף בפריסה ארצית וצי של למעלה מ- 30 רכבי איסוף אשר משנעים את מכלי המשקה לאתר המחזור היושב בצפון הארץ.

תשתית רחבה זו מאפשרת לאסופתא להעניק שירותי איסוף ומחזור נוחים ונגישים לכל בית אב ובית עסק במדינת ישראל.   

התאגיד אשר חרט על דגלו את ערך הנגשת המחזור לציבור – מעניק שירותיו באופן המגביר את נגישותו של הציבור למחזור ובכך מקל, מעודד ורותם את הציבור לתהליך המחזור.  התאגיד הינו גוף המחזור היחידי בישראל המגיע לאיסוף מכמות של 500 מיכלי משקה בלבד.

ייצוג יצרני ויבואני משקאות - עם כניסתו לתוקף של תיקון מס' 4 התש"ע לחוק הפיקדון מעניק תאגיד אסופתא שירותי דיווח, איסוף ומחזור ליצרני ויבואני המשקאות וזאת ללא גביית דמי טיפול.  

התאגיד נכנס לנעליו של היצרן/ יבואן בכל הקשור לחובות המוטלות עליו מכוח החוק- טיפול מלא בכל הנוגע לדיווחי מכירות,  איסוף ומחזור מול המשרד להגנת הסביבה לעמידה בדרישת חוק הפיקדון.

התאגיד נושא במלוא האחראיות המושתת על היצרן/ יבואן מכוח החוק: דיווח, יעדים, מכסות וכן קנסות עבור כל יצרן/ יבואן באופן פרטני.

החל משנת 2010 מייצג התאגיד כ- 100 יצרנים ויבואנים.